Sesje indywidualne

 

Podczas indwidualnych sesji skupiamy się na tym, co wyłoni się w przestrzeni danego spotkania jako temat i towarzyszące mu wzorce zachowań oraz uwikłań. Co do samych tematów nie ma ograniczeń, mogą być one dowolne. Najczęściej pojawiają się tematy z takich obszarów jak:

 •  Relacje z dziećmi
     (zarówno nienarodzonymi, zmarłymi jak i żyjącymi)
 •  Relacje z członkami rodziny
     (w tym również zmarłymi i nienarodzonymi np. rodzeństwem)
 •  Zdrowie i choroba
 •  Związki i rozstania
 •  Traumy (w tym również około porodowe)
 •  Rozwój osobisty i duchowy
 •  Relacje zawodowe, pieniądze i biznes
 •  Wypalenie zawodowe i poszukiwanie nowej jakości pracy
 •  Poczucie życia "nieswoim" życiem

W trakcie spotkania łączę pracę z energią, ciałem, umysłem i przestrzenią duchową. Takie podejście pozwala nie wymyślać kolejnych kroków, tylko stworzyć przestrzeń, aby same się one wyłoniły doprowadzając do właściwego rozwiązania.

Zapraszam do przeczytania co PISZĄ O MNIE OSOBY Z KTÓRYMI SPOTKAŁO MNIE ŻYCIE.
W celu umowienia się: ZAPRASZAM DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU. Spotkanie trwa 60 minut i kosztuje 150 złotych.